Drobečková navigace

UNI CEI EN ISO 17025:2005 - header

Osvědčení o akreditaci laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

UNI CEI EN ISO 17025:2005 - main

Způsobilost zkušební a kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř speciálních plynů SIAD Czech (č. 1711) získala od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. akreditační osvědčení dle normy ISO/IEC 17025 dne 24.3.2017 a udělení akreditace je platné do 24.3.2020. Rozsah udělené akreditace je chemická analýza plynů a plynných směsí. Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků.

Akreditované analytické metody:

  • Stanovení NO chemiluminiscenční metodou;
  • Stanovení SO2 NDIR metodou;
  • Stanovení plynů (CO, CO2, CH4, C3H8, O2, N2, H2) metodou GC (FID/TCD);
  • Stanovení plynů (CO, CH4) metodou GC/FID s metanizátorem.
 

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

 

Naše laboratoř SPG pochopitelně úzce spolupracuje s laboratoří SPG v italském Bergamu (LAT Centrum n°143). Další akreditované metody neuvedené na našich certifikátech je možné zajistit z Itálie


Osvědčení o akreditaci laboratoře speciálních plynů (česky)


Osvědčení o akreditaci laboratoře speciálních plynů (anglicky)


Certification ACCREDIA 143R Rev.00 (anglicky)


Table ACCREDIA 143R Rev.00 (anglicky)


Certification ACCREDIA 143T Rev.08 EN


Certification ACCREDIA 143T Rev.07 IT