Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

The importance of gases Plasma Arc Welding - main

Použití silně ionizovaných plynů nebo plynových směsí umožňuje získat plazmový paprsek s vysokými dynamickými a teplotními parametry. Je tak schopen přenést velké množství energie na zpracovávaný materiál.

Plazmový proces využívá dvou toků plynu::

  • Plazmový plyn : je vysoce ionizovatelný a schopný generovat výkonný tok plazmy.
  • Ochranná atmosféra: zamezuje kontaktu roztaveného svarového kovu okolním vzduchem.

Volba těchto plynů nebo směsi plynů je založená na skutečnosti, že oni mohou ovlivnit tvar a výkon plazmového paprsku a tím i výsledný svar. Ten je velmi kvalitní a má vynikající mechanické vlastnosti.

Díky zkušenostem s plazmovou technologií, SIAD vyvinul směsi řady Stargas určené přímo pro tento svařovací postup. Tyto plyny garantují vyšší kvalitu svaru, zvětšení rychlosti svařování a zlepšení pracovního prostředí.

ARGON 5.0, díků svému ionizačnímu potenciálu a vysoké čistotě čistotu zvyšuje kvalitu a stabilitu plazmového paprsku.Je-li použít jako ochranná atmosféra, zlepší kvalitu svaru..

Díky vysoké tepelné vodivosti helia směs HELISTAR, umožňuje zvýšení produktivity procesu, vytváří teplejší tavnou lázeň a tím umožňuje zvýšení rychlosti svařování a kvality svaru.

Směsi HYDROSTAR zvyšují produktivitu díky tepelné vodivosti vodíku. Jsou určeny převážně pro svařování austenitických nerezových ocelí, které nejsou citlivé na přítomnost vodíku.