Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

The importance of gases TIG welding - main

Vývoj použití argonu, ať již čitého nebo ve směsích, zvýšil možnosti svařování metodou TIG s i bez přídavného materiálu. Také se přičinil o vývoj nových svařovacích zdrojů umožňujících svařování dříve velmi obtížně svařitelných materiálů.

Díky nepřetržitému výzkumu a zkušenostem s TIG technologií může SIAD doporučovat nejvhodnější směsi z řady Stargas. Výsledkem je dosažení optimálních výsledků při produktivitě svařování, snížení počtu vad a snížení škodlivin z procesu svařování:

  • ARGON 4.6 a 4.8 jsou nejpoužívanějšími plyny pro TIG svařování. Pokrývá potřeby vetšiny svařovaných materiálů s výjimkou vysoce reaktivních kovů.
  • ARGON 5.0 je určen pro nejnáročnější svarové spoje i u zvláštních slitin a vysoce reaktivních kovů.

HELISTAR směsi výrazně zvyšují produktivitu díky vyššímu přenosu tepla do základního materiálu. Jsou zvláště vhodné pro hliníkové slitiny a další materiály s velkým odvodem tepla. Pro oceli, zvláště nerezové, jsou výborným prostředkem ke zvýšení produktivity při mechanizovaném svařování.

HYDROSTAR směsi zvyšují produktivitu díky tepelné vodivosti vodíku. Jsou určeny převážně pro svarování austenitických nerezových ocelí, které nejsou citlivé na přítomnost vodíku.

Při svařování TIG se velmi často používá ochrana kořene svarů, zvláště při svařování trubek z nerezavějících popř. z vysokolegovaných ocelí, při svařování reaktivních kovů (Titan, Zirkon atd.) a při svařování lehkých slitin.