Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

The importance of gases MIG-MAG welding - main

Plynové směsi jsou jedním ze základních prvků v MIG/MAG svařování, protože nejen chrání svarový kov před účinky okolního vzduchu, ale ovlivňují i vlastnosti oblouku, produktivitu a kvalitu výsledného svarového spoje včetně nákladů na něj.

Na základě dlouholetých zkušeností SIAD poskytnout svým klientům celou škálu ochranných plynů včetně poradenství o vhodnosti jejich použití. 

Ochranné plyny se podílí na celkových nákladech MIG/MAG procesu pouhými 3- 5%. Jejich význam je však zásadní v tom, že díky použití speciálně připravených směsí řady Stargas, mohou náklady na tento proces snížit až o 15-20%. 

STARGON směsi umožňují zvýšení produktivitu ručního a mechanizovaného svařování ocelí. Snižují rozstřik a kouřové zplodiny ze svařování. 

HELISTAR směsi obsahují helium, které pomáhá zvyšovat rychlost svařování při mechanizovaném svařování. Tím umožňují snižování výrobních nákladů. Také tyto směsi nižují rozstřik a kouřové zplodiny ze svařování. 

HYDROSTAR směsi umožňují optimalizaci svařování austenitických nerezových ocelí.