Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

The importance of gases Plasma arc cutting - main

PAW – plazmové svařování využívá vlastností specifické formy hmoty nazývané „plazma“.

Ta je tvořena atomy plynu, který je při průchodu elektrickým obloukem silně ionizován a tudíž schopný vést elektrickou energii. 

Průchodem speciálně kalibrovanými a chlazenými tryskami se získá plazmový paprsek malého průměru, s dobrým zaostřením a vysokou energií. 

Oblouk může probíhat mezi netavící se elektrodou a svařovaným dílem (přenesený oblouk) nebo mezi elektrodou a tryskou (nepřenesený oblouk). 

Ochrana taveniny je zajištěna průběžným průtokem plynu nebo ochranné směsi z řady Stargas.

Plazmové svařování lze použít bez přídavného materiálu nebo s ním.

Základem postupu svařování plazmou je tzv. “klíčová dírka”. Plazmový oblouk vytvoří mezi svařovanými díly otvor tvaru klíčové dírky. Posuvem hořáku po svařovaných dílech se dírka posouvá za její užší část se slévá do svarového spoje.

Tento proces může být úplný (otvor přes celou tloušťku) nebo částečný (jen do určité hloubky). Dle potřeby je možné dodat přídavný materiál.