Responsible care - header

Responsible care

Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

Responsible care - main

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. 

Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). 

Jedná se o propojený systém zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a přepravy výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Jeho priority vyjadřuje soubor osmi kodexů : 

 

  • vstřícnost,
  • ochrana zdraví a bezpečnost,
  • komplexní ochrana životního prostředí,
  • zmírnění důsledků ekologických závad,
  • protihavarijní připravenost,
  • ekomanagement,
  • výchova a výcvik
  • informační otevřenost.

SIAD Czech spol. s r.o. je vlastníkem certifikačního osvědčení Responsible Care od 5. října 2006. V září 2008, 2011 a 2014 naše společnost toto osvědčení obhájila.


Osvědčení Responsible Care 2014-2018