Monomethylamine - header

Metyl amin (monometylamin)

Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

Monomethylamine - main

Monometylamin, CH3NH2, je bezbarvý, toxický, hořlavý, alkalický plyn se zápachem po rybách v nižších koncentracích a amoniakovým zápachem ve vyšších koncentracích.

Aplikace
Čistý monometylamin se používá:

  • v různých chemických reakcích.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov. 
Plasty: PTFE, PE, Kel-F, PVC. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 31,06
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,08
Zápach: po rybách v nižších koncentracích a amoniakový ve vyšších koncentracích
CAS registrační číslo: 74-89-5