High precision standards - header

Vysoce přesné standardy

Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

High precision standards - main

Tyto směsi se používají pro mimořádně přesné kalibrace a procesy, se kterými jsou spojeny požadavky na extrémně přísné tolerance. Použití extrémně čistých plynů v kombinaci s metodami přesné preparační analýzy umožňují certifikovanou přesnost lepší než vzorkové směsi plynů.