Drobečková navigace

Corporate responsibility - header

Společenská odpovědnost

Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

Corporate responsibility - main

SIAD považuje hodnoty, zásady a dodržování předpisů při plnění svých vlastních cílů růstu, jak to provozuje svou činnost (interně i vně společnosti), za zásadní. Navíc toto vše koná tak, aby byl zabezpečen soulad s platnými zákonnými předpisy.

Kromě výkonu své vlastní činnosti odpovědným způsobem má SIAD účinnou bezpečnostní politiku, která plně podporuje ochranu životního prostředí. Tento závazek se mj. opírá o účast v programu Responsible Care ®