Contact Us

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

Applications MIG MAG - main

Přenos kovu ze svařovacího drátu do svarové lázně může v závislosti na svařovacích parametrech, ochranném plynu a možnostech svařovacícho zdroje probíhat několika způsoby: 

1. Zkratový oblouk vzniká při nízkých parametrech a způsobuje malé natavení materiálů. Používá se na svařování tenkých plechů, kořenových vrstev a svařování v polohách. Může být použit se všemi ochrannými plyny, v čistém CO2 má ale vyšší rozstřik a nejnižší produktivitu. 

2. Přechodový oblouk, vznikající v pásmu mezi zkratovým a sprchovým obloukem, není není pro svařování nejvhodnější. Vyznačuje se velkým rozstřikem a nestabilním hořením oblouku. Dá se omezit použitím vhodné směsi plynů.

3. Sprchový oblouk je extrémně stabilní a vysoce účinný proces pro svařování vyššími parametry. Lze jej dosáhnout ve směsných plynech z řady Stargas proces pak probíhá s minimálním rozstřikem. V CO2 jej při běžných parametrech svařování nastavit nelze.

4. Impulsní oblouk kombinuje výhody zkratového (nízký přenos tepla) a sprchového (nízký rozstřik) oblouku. Oddělování kapiček roztaveného kovu ze svařovacícho drátu je řízeno elektronicky svařovacím zdrojem. Tato metoda je vhodná pro svařování v oblastech parametrů mezi zkratovým a sprchovým obloukem. Pro impulsní svařování jsou nejvhodnější ochranné plyny z řady Stargas jako Stargon C8 a Stargon PB pro uhlíkové oceli a Hydrostar PB SS pro nerezové oceli.